COZY Cloud – twoja chmura w sieci

cozy-logo

COZY – jest to platforma łącząca w sobie funkcje popularnego systemu OwnCloud oraz usług poczty Email, synchronizacji z kalendarzem od Google odtwarzaczm muzyki czy nawet utworów, filmów na portalu YouTube.

Platforma jest bardzo rozbudowana i pozwala na integracje wielu usług przez co jest bardzo uniwersalna.

Dzięki funkcją modułów można zainstalować na włąsnym serwerze “multimedialny” kombajn.

Z dostępnych wtyczek mamy do duspozycji: odtwrzacz MP3, “pastebin” Klient IMAP oraz SMTP, obsługa sieci IRC, notatek (wraz z synchronizacją z Google), integrator portali społecznościowych (Facebook, Twitter), katalog zdjęć oraz szereg innych wtyczek -> https://cozy.io/en/apps/

Modularnośc i łatwość instalacji (zautomatyzowana) pozwala w bardzo szybki sposób dostosować chmurę do własnych potrzeb.

System działa samodzielnie, bez instalacji dodatkowego oprogramowania, podczas instalacji wystarczy odpowiedzieć na proste zapytania serwera Postfix itp.

System został stworzony przez firmę https://cozy.io/

System oparty jest o autorski soft napisany w node.js, działający bod obsługą bazy CouchDB monitorowanego przez program Supervisor, na froncie mamy serwer WWW nginx (pobiera się z domylnego repo Debiana bądz Ubuntu), dodałem od siebie oczywiście sposób na szybszego nginxa

Instalacja na systemie Debian 8 Jessie

1. Wymagane pakiety

apt-get install wget ca-certificates apt-transport-https curl nano wget

2. Repozytorium

wget -O - https://debian.cozycloud.cc/cozy.gpg.key 2>/dev/null | apt-key add -
echo 'deb [arch=amd64] https://debian.cozycloud.cc/debian jessie cozy' > /etc/apt/sources.list.d/cozy.list

3. Instalacja

apt-get update
apt-get install python-cozy-management

4. Uruchomienie autoinstalatora “cozy”

cozy_management install_cozy

5. Uruchomienie serwera WWW:

service nginx start

Instalacja na systemie Ubuntu 14.04 LTS

1. Wymagane pakiety

sudo apt-get install ca-certificates apt-transport-https

2. Repozytorium

sudo wget -O - https://ubuntu.cozycloud.cc/cozy.gpg.key 2>/dev/null | sudo apt-key add -
sudo echo 'deb https://ubuntu.cozycloud.cc/debian trusty cozy' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cozy.list > /dev/null

3. Instalacja

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y python-cozy-management

4. Uruchomienie autoinstalatora “cozy”

sudo cozy_management install_cozy

5. Uruchomienie serwera WWW:

sudo service nginx start


Ręczna instalacja krok po kroku: 
https://docs.cozy.io/en/host/install/install-step-by-step.html

 

Instalacja nowszego nginx

apt-get update
apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev autotools-dev libexpat-dev libgd2-noxpm-dev libgeoip-dev liblua5.1-dev libmhash-dev libpam0g-dev libperl-dev libxslt1-dev debhelper apt-get install memcached -y
cd /root/
mkdir ~/custom-nginx
cd ~/custom-nginx
wget http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.9.10-UNIX_NEW.tar.gz
tar xvf NGINX-1.9.10-*
rm -rf NGINX-1.9.10-*
cd nginx-*
wget http://pliki.linuxiarz.pl/01-2016/nginx_config.sh -O configure.sh
chmod +x configure.sh
bash configure.sh
make
make install
mkdir -p /var/cache/nginx/client_temp

mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx_backup.conf
wget http://pliki.linuxiarz.pl/02-2016/nginx_cozi -O /etc/nginx/nginx.conf

update-rc.d memcached defaults

Restart nginx’a

service memcached start
service nginx restart

Galeria zrzutów