HTOP 2.0 – został opublikowany!

HTOP 2.0

htop, jest to wg. strony autora:

“This is htop, an interactive process viewer for Unix systems. It is a text-mode application (for console or X terminals) and requires ncurses. ”

Czyli po porstu narzedzie konsolowe alternatywne do “top” pokazujące w stylu pseudograficznym informacje n.t serwera, usług, procesów itp.

Opublikowana została wersja 2.0, change log znajduje się tutaj: http://hisham.hm/htop/

Kompilacja & Instalacja

Debian / Ubuntu:

apt-get update
apt-get install gcc git nano autoconf libtool libncurses-dev make -y

git clone https://github.com/hishamhm/htop.git
cd htop
autoheader \
  && aclocal \
  && libtoolize --ltdl --copy --force \
  && automake --add-missing --copy \
  && autoconf \
  && ./configure --disable-unicode

make && make install


CentOS 7:

yum install gcc git nano autoconf libtool make libtool-ltdl-devel ncurses-devel -y

git clone https://github.com/hishamhm/htop.git
cd htop
autoheader \
  && aclocal \
  && libtoolize --ltdl --copy --force \
  && automake --add-missing --copy \
  && autoconf \
  && ./configure --disable-unicode

make && make install
ln -s /usr/local/bin/htop /usr/bin

Zainstalowane 🙂 ?
Teraz wystarczy wydac polecenie:

htop