NGINX 1.10.0 “Stable” i NGINX 1.11.0 “Mainline”

nginx-logo

Hej, w świecie NGINX sporo nowych rzeczy.. wyszła wersja stabilna NGINX 1.10.0 – Stabilna oraz wersja NGINX 1.11.0 – z drzewa “Mainline”

Informacje na temat dołączonych modułów znajduje się tutaj, w tej kwestii nic sie nie zmienia, wyłącznie dokonuje aktualizację:

NGINX 1.9.14 na i386 / AMD64 / ARMv7 (armhf)

Kompilacja nginx/1.10.0, Debian 8, Ubuntu 14.04 LTS Ubuntu 15.04/Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS

1. Debian 8, Ubuntu 14.04 LTS

apt-get update
apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev \
libpcre3 libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev \
nano curl git autotools-dev debhelper dh-systemd libexpat-dev libgd-dev \
libgeoip-dev libluajit-5.1-dev liblua5.1-0-dev libmhash-dev libpam0g-dev \
libperl-dev libxslt1-dev po-debconf libssl-dev -y
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.10.0-custom.tar.gz | tar xz 
cd nginx*; dpkg-buildpackage -b
cd ..
dpkg -i nginx-common_1.*.deb nginx_1.*.deb nginx-extras_1.*.deb nginx-doc_1.*.deb

2. Ubuntu Ubuntu 15.04/Ubuntu 15.10

apt-get update
apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev \
unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev nano curl git \
autotools-dev debhelper dh-systemd libexpat-dev libgd-dev libgeoip-dev \
libluajit-5.1-dev liblua5.1-0-dev libmhash-dev libpam0g-dev \
libperl-dev libxslt1-dev po-debconf libssl-dev -y
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.10.0-custom.tar.gz | tar xz 
cd nginx*; dpkg-buildpackage -b
cd ..
dpkg -i nginx-common_1.*.deb nginx_1.*.deb nginx-extras_1.*.deb nginx-doc_1.*.deb

3. Ubuntu 16.04 LTS

apt-get update
apt install curl wget nano \
apt-transport-https software-properties-common dpkg-dev \
build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip \
curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev git autotools-dev \
debhelper dh-systemd libexpat-dev libgd-dev libgeoip-dev \
libluajit-5.1-dev liblua5.1-0-dev libmhash-dev libpam0g-dev \
libperl-dev libxslt1-dev po-debconf libssl-dev \
libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib \
python python-minimal python2.7 python2.7-minimal -y
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.10.0-custom.tar.gz | tar xz 
cd nginx*; dpkg-buildpackage -b
cd ..
dpkg -i nginx-common_1.*.deb nginx_1.*.deb nginx-extras_1.*.deb nginx-doc_1.*.deb

4. Platforma ARM – UBUNTU/DEBIAN

apt-get update
apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 \
libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev \
nano curl git autotools-dev debhelper dh-systemd libexpat-dev \
libgd-dev libgeoip-dev libluajit-5.1-dev liblua5.1-0-dev \
libmhash-dev libpam0g-dev libperl-dev libxslt1-dev po-debconf \
libssl-dev -y
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.10.0-custom-ARMv7.tar.gz | tar xz 
cd nginx*; dpkg-buildpackage -b
cd ..
dpkg -i nginx-common_1.*.deb nginx_1.*.deb nginx-extras_1.*.deb nginx-doc_1.*.deb

5. Centos 6

useradd -r nginx 
useradd -r www
mkdir -p /home/www/public_html
mkdir -p /var/cache/nginx/client_temp
chmod 755 /home/www/* -R
chown -R www:www /home/www/*
rpm --import https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/slc6X/i386/RPM-GPG-KEY-cern
wget -O /etc/yum.repos.d/slc6-devtoolset.repo https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/devtoolset/slc6-devtoolset.repo
yum install devtoolset-2-gcc-c++ devtoolset-2-binutils pcre-devel zlib-devel openssl-devel lua-devel -y
scl enable devtoolset-2 bash
source /opt/rh/devtoolset-2/enable
PS_NGX_EXTRA_FLAGS="--with-cc=/opt/rh/devtoolset-2/root/usr/bin/gcc"
mkdir ~/custom-nginx
cd ~/custom-nginx
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.10.0-UNIX.tar.gz | tar xz
cd nginx-*
./configure.sh
make
make install
cd /root
rm -rf /etc/nginx/
cd /root/ ; mkdir nginx
cd nginx ; wget http://pliki.linuxiarz.pl/02-2016/c6-nginx.zip -O c6-nginx.zip
unzip c6-nginx.zip ; cd /root
mv nginx /etc/
wget http://pliki.linuxiarz.pl/11-2015/nginx-init.d_centos -O /etc/init.d/nginx
chmod +x /etc/init.d/nginx
/etc/init.d/nginx start

6. CentOS 7

setenforce 0
useradd nginx
yum install epel-release -y 
yum install wget curl unzip gcc-c++ pcre-devel zlib-devel openssl-devel lua-devel make -y
mkdir ~/custom-nginx
cd ~/custom-nginx
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.10.0-UNIX.tar.gz | tar xz
cd nginx-*
rm -rf NGINX-1.*.tar.gz
cd nginx-*
./configure.sh
make
make install
cd ~
mkdir -p /var/www
chown nginx:nginx -R /var/www
rm -rf /etc/nginx/
cd /root/ ; mkdir nginx
cd nginx ; wget http://pliki.linuxiarz.pl/01-2016/nginx_cfg2.zip
unzip nginx_cfg2.zip ; cd /root
mv nginx /etc/
wget http://pliki.linuxiarz.pl/11-2015/nginx-init.d_centos -O  /etc/init.d/nginx
chmod +x /etc/init.d/nginx
/etc/init.d/nginx start

Kompilacja nginx/1.11.0, Debian 8, Ubuntu 14.04 LTS Ubuntu 15.04/Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS

1. Debian 8, Ubuntu 14.04 LTS

apt-get update
apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev \
libpcre3 libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev \
nano curl git autotools-dev debhelper dh-systemd libexpat-dev libgd-dev \
libgeoip-dev libluajit-5.1-dev liblua5.1-0-dev libmhash-dev libpam0g-dev \
libperl-dev libxslt1-dev po-debconf libssl-dev -y
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.11.0-custom.tar.gz | tar xz 
cd nginx*; dpkg-buildpackage -b
cd ..
dpkg -i nginx-common_1.*.deb nginx_1.*.deb nginx-extras_1.*.deb nginx-doc_1.*.deb

2. Ubuntu 15.04/Ubuntu 15.10

apt-get update
apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev \
unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev nano curl git \
autotools-dev debhelper dh-systemd libexpat-dev libgd-dev libgeoip-dev \
libluajit-5.1-dev liblua5.1-0-dev libmhash-dev libpam0g-dev \
libperl-dev libxslt1-dev po-debconf libssl-dev -y
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.11.0-custom.tar.gz | tar xz 
cd nginx*; dpkg-buildpackage -b
cd ..
dpkg -i nginx-common_1.*.deb nginx_1.*.deb nginx-extras_1.*.deb nginx-doc_1.*.deb

3. Ubuntu 16.04 LTS

apt-get update
apt install curl wget nano \
apt-transport-https software-properties-common dpkg-dev \
build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip \
curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev git autotools-dev \
debhelper dh-systemd libexpat-dev libgd-dev libgeoip-dev \
libluajit-5.1-dev liblua5.1-0-dev libmhash-dev libpam0g-dev \
libperl-dev libxslt1-dev po-debconf libssl-dev \
libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib \
python python-minimal python2.7 python2.7-minimal -y
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.11.0-custom.tar.gz | tar xz 
cd nginx*; dpkg-buildpackage -b
cd ..
dpkg -i nginx-common_1.*.deb nginx_1.*.deb nginx-extras_1.*.deb nginx-doc_1.*.deb

4. Platforma ARM – UBUNTU/DEBIAN

apt-get update
apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 \
libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev \
nano curl git autotools-dev debhelper dh-systemd libexpat-dev \
libgd-dev libgeoip-dev libluajit-5.1-dev liblua5.1-0-dev \
libmhash-dev libpam0g-dev libperl-dev libxslt1-dev po-debconf \
libssl-dev -y
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.11.0-custom-ARMv7.tar.gz | tar xz 
cd nginx*; dpkg-buildpackage -b
cd ..
dpkg -i nginx-common_1.*.deb nginx_1.*.deb nginx-extras_1.*.deb nginx-doc_1.*.deb

5. Centos 6

useradd -r nginx 
useradd -r www
mkdir -p /home/www/public_html
mkdir -p /var/cache/nginx/client_temp
chmod 755 /home/www/* -R
chown -R www:www /home/www/*
rpm --import https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/slc6X/i386/RPM-GPG-KEY-cern
wget -O /etc/yum.repos.d/slc6-devtoolset.repo https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/devtoolset/slc6-devtoolset.repo
yum install devtoolset-2-gcc-c++ devtoolset-2-binutils pcre-devel zlib-devel openssl-devel lua-devel -y
scl enable devtoolset-2 bash
source /opt/rh/devtoolset-2/enable
PS_NGX_EXTRA_FLAGS="--with-cc=/opt/rh/devtoolset-2/root/usr/bin/gcc"
mkdir ~/custom-nginx
cd ~/custom-nginx
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.11.0-UNIX.tar.gz | tar xz
cd nginx-*
./configure.sh
make
make install
cd /root
rm -rf /etc/nginx/
cd /root/ ; mkdir nginx
cd nginx ; wget http://pliki.linuxiarz.pl/02-2016/c6-nginx.zip -O c6-nginx.zip
unzip c6-nginx.zip ; cd /root
mv nginx /etc/
wget http://pliki.linuxiarz.pl/11-2015/nginx-init.d_centos -O /etc/init.d/nginx
chmod +x /etc/init.d/nginx
/etc/init.d/nginx start

6. CentOS 7

setenforce 0
useradd nginx
yum install epel-release -y 
yum install wget curl unzip gcc-c++ pcre-devel zlib-devel openssl-devel lua-devel make -y
mkdir ~/custom-nginx
cd ~/custom-nginx
curl http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.11.0-UNIX.tar.gz | tar xz
cd nginx-*
rm -rf NGINX-1.*.tar.gz
cd nginx-*
./configure.sh
make
make install
cd ~
mkdir -p /var/www
chown nginx:nginx -R /var/www
rm -rf /etc/nginx/
cd /root/ ; mkdir nginx
cd nginx ; wget http://pliki.linuxiarz.pl/01-2016/nginx_cfg2.zip
unzip nginx_cfg2.zip ; cd /root
mv nginx /etc/
wget http://pliki.linuxiarz.pl/11-2015/nginx-init.d_centos -O  /etc/init.d/nginx
chmod +x /etc/init.d/nginx
/etc/init.d/nginx start