NGINX 1.9.4 z modułem VTS czyli statystyki V-Hosta

logo_gree

Dziś przedstawiam wam poradnik kompilacji nginx-1.9.4 z Modułem VTS oraz oczywiście PageSpeed’em

Same FAQ dot nowego protokołu i opis znajduje się tutaj: https://github.com/vozlt/nginx-module-vts

vts

Kompilacja może być uznana jako PRODUKCYJNA, kompletny serwer WWW nginx-1.9.4 (Kompilowane na Debian 8!) wraz z modułem – standardowo – GooglePageSpeed w najnowszej wersji.

1. Potrzebne pakiety

apt-get update ; apt-get upgrade -y
apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev nano curl git -y

2. Pobieramy źródła

echo 'deb http://ftp.pl.debian.org/debian testing main contrib non-free' >> /etc/apt/sources.list
echo 'deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian testing main contrib non-free' >> /etc/apt/sources.list
apt-get update; apt-get build-dep nginx  -y
katalog="/var/compile" ; mkdir -p $katalog ; cd $katalog
apt-get source nginx > /dev/null
source="/var/compile/nginx-1.9.4"

3. Moduł PageSpeed

cd $source/debian/modules
wget https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/archive/v1.9.32.6-beta.tar.gz
tar zxvf v1.9.32.6-beta.tar.gz
cd $source/debian/modules/ngx_pagespeed-1.9.32.6-beta
wget https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/1.9.32.6.tar.gz
tar -xzvf 1.9.32.6.tar.gz

4. Moduł VTS

git clone git://github.com/vozlt/nginx-module-vts.git $source/debian/modules/nginx-module-vts

5. Przygotowany przeze mnie gotowy plik konfiguracyjny

rm $source/debian/rules ; wget http://pliki.linuxiarz.pl/09-2015/rules2 -O $source/debian/rules

6. Kompilacja; Tworzenie paczek i ich instalacja

cd $source ; dpkg-buildpackage -b
cd ..
dpkg --install nginx-common_1.9.4-1_all.deb nginx_1.9.4-1_all.deb nginx-extras_1.9.4-1_amd64.deb

7. Wstępna konfiguracja

rm /etc/nginx/sites-available/* ; rm /etc/nginx/sites-enabled/* 
rm /etc/nginx/nginx.conf ; wget http://pliki.linuxiarz.pl/09-2015/1nginx.conf -O /etc/nginx/nginx.conf
wget http://pliki.linuxiarz.pl/09-2015/pagespeed.conf -O /etc/nginx/pagespeed.conf
wget http://pliki.linuxiarz.pl/09-2015/default_vts.conf -O /etc/nginx/conf.d/default.conf

8. Uruchomienie serwera WWW nginx

/etc/init.d/nginx start

Gotowe paczki: http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%208/nginx-1.9.4-pagespeed-vts/

Dostęp do statystyk:
http://twoj-IP/vhost_status