ccze – koloryzacja logów i prezentacja w HTML

ccze jest wspaniałym narzędziem, które daje prawdziwą radość przez upiększenie  mozolnego czytanie lub wyszukiwania danych z plików dziennika. Wykorzystuje modułowe podejście do obsługi niestandardowego formatowania kolorów dla popularnych aplikacji, takich jak Apache, Postfix, Exim czy Nginx itp

Instalacja:

apt-get update && apt-get install -y ccze

Dla przykładu przygotowałem skrypt konsolidujący pliki  logów odwiedzin (access.log) z programu NGINX.

#!/bin/bash
#ccze - Koloryzacja logów  -   Linuxiarz.pl
if [ -e /var/log/nginx/unitraklub.pl.access.log.1 ]; then
#konsolidacja plików logow (jesli sa duze i rozdzielone na dwa pliki)
cp /var/log/nginx/unitraklub.pl.access.log /tmp/access.log.0
cp /var/log/nginx/unitraklub.pl.access.log.1 /tmp/access.log.1
cd /tmp
cat access.log.1 access.log.0 > access.log #dwa pliki w calosc
else
cd /tmp
cp /var/log/nginx/unitraklub.pl.access.log /tmp/access.log
fi
ccze -h < /tmp/access.log > /var/log/nginx/logserver/access.html

/var/log/nginx/logserver/access.html – końcowa ścieżka lokalizacji pliku z skoloryzowanymi logami.

Efekt 🙂

ccze2

Osobiście zapisałem skrypt w katalogu /root pod nazwą logs.sh i wykonuje w cronie skrypt co godzinę.

00   */1 *   *   * bash logs.sh >/dev/null 2>&1