Wirtualne maszyny (Bridge Mode) + VMware w OVH

vmware

Witam was 🙂

Dziś poradnik uruchamiana wirtualnej maszyny na hoście w OVH, w trybie bridge.

Zakładam że Masz już maszynę (hosta) oraz wykupiony blok adresów IP oraz przypisany do maszyny.

Logujemy się do VMware vSphere Client (tylko Windows) i tworzymy maszynę wg. potrzeb, później przejdzmy do Panelu  w OVH.pl – Manager do sekcji IP.

vmac

1. Klikamy koło zębate,

2. Klikamy “Dodaj wirtualny MAC”

vmware_mac

W tym okienku zaznaczamy aby wygenerował się nowy adres MAC

3. W tym miejscu wygenerowany zostanie adres MAC, kopiujemy go i wklejamy go jak na screenshotach poniżej

edit_vm

4. Wybieramy maszynę, i klikamy prawym przyciskiem myszy

5. Wybieramy opcję “Edit Settings..”

mac_pastePrzechodzimy do zakładki jak powyżej.

6. Wybieramy edycję opcji Karty sieciowej

7. Opcję zmiany adresu MAC manualnie

8. W to pole wklejamy wygenerowany MAC z panelu OVH.

Teraz instalacja systemu, tego nie będę opisywał, to jest łatwe, pamiętamy żeby nie konfigurować sieci poprzez instalator tylko przejść dalej.

Po zainstalowaniu systemu konfigurujemy sieć w maszynie wirtualnej, pokaże akurat na przykładzie systemu Debian 8 Jessie,

nano /etc/network/interfaces

Kasujemy istniejące wpisy.

i wklejamy to:

auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 123.123.123.123 #(1)
netmask 255.255.255.255
broadcast 123.123.123.123 #(1)
post-up route add xxx.xxx.xxx.254 (2) dev eth0
post-up route add default gw xxx.xxx.xxx.254
post-down route del xxx.xxx.xxx.254 dev eth0 #(2)
post-down route del default gw xxx.xxx.xxx.254 #(2)

(1) – Adres IP z twojego bloku. UWAGA – musi być tego samego wiersza co wygenerowany w panelu adres MAC

(2) – adres IP bramy Hosta (czyli serwera matki) – jeśli host ma np. adres 211.211.211.5 to brama jej  w OVH ma zawsze końcówkę .254 czyli 211.211.211.254

Na koniec przeładowanie interfejsu sieciowego:

/etc/init.d/networking restart

lub

reboot