Instalacja Gentoo/Funtoo

rsz_maxresdefault

Gentoo Linux – dystrybucja systemu operacyjnego GNU/Linux. Jej nazwa powstała od pingwina białobrewego, który po angielsku nazywa się Gentoo Penguin. Naczelnymi założeniami tej dystrybucji są konfigurowalność, usprawnienie przenośności i optymalizacja pod kątem sprzętu użytkownika. Jest to realizowane dzięki instalacji niemal całego oprogramowania z kodu źródłowego za pomocą mechanizmu Portage.
Funtoo Linux, jest to dystrybucja bazująca na Gentoo, z kilkoma zmianami. Po więcej odsyłam do Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Funtoo_Linux

Proces instalacji Funtoo/Gentoo przeprowadziłem na wirtualnej maszynie w VirtualBox – Pod Windows, oraz EsXI ( OVH Dedicated Cloud )

System Gentoo nie ma przygotowanego instalatora, wszystko należy robić ręcznie, począwszy od partycjonowania dysku, pobieraniu źródeł kończywszy na kompilacji Jądra ( Kernela ) i wszystkich potrzebnych narzędzi.

1. Uruchamienie z oobrazu, i tutaj cprzychodzi pytanie, z jakiego – dokumentacja FUntoo mówi o dysku RescueCD -> http://www.system-rescue-cd.org/Download

2. Bootujemy z pobranego obrazu,

gentoo_1

gentoo_2

gentoo_3

3. Partycjonowanie:

fdisk /dev/sda

gentoo_part

4. Tworzenie systemu plików:

mkfs.ext2 /dev/sda1
mkswap /dev/sda2
swapon -a /dev/sda2
mkfs.ext4 /dev/sda3

5. Montowanie:

mkdir -p /mnt/funtoo
mount /dev/sda3 /mnt/funtoo
mkdir -p /mnt/funtoo/boot
mount /dev/sda1 /mnt/funtoo/boot

6. Pobieranie systemu:

cd /mnt/funtoo
wget http://ftp.heanet.ie/mirrors/funtoo/funtoo-current/x86-64bit/corei7/stage3-latest.tar.xz
tar xJpf stage3-latest.tar.xz

7. Montowanie zasobów i chroot’owanie się do struktury Gentoo/Funtoo:

mount --bind /proc proc
mount --bind /dev dev
cp /etc/resolv.conf etc
env -i HOME=/root TERM=$TERM chroot . bash -l
export PS1="(chroot) $PS1"

8. Pobieranie “drzewa” (Portage Tree)

emerge --sync

9. Konfiguracja fstab

nano -w /etc/fstab
# The root filesystem should have a pass number of either 0 or 1.
# All other filesystems should have a pass number of 0 or greater than 1.
#
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
#
# See the manpage fstab(5) for more information.
#
# <fs>    <mountpoint> <type> <opts>     <dump/pass>

/dev/sda1  /boot     ext2  noauto,noatime 1 2
/dev/sda2  none     swap  sw       0 0
/dev/sda3  /       ext4  noatime    0 1
#/dev/cdrom /mnt/cdrom  auto  noauto,ro   0 0

10. Konfiguracja strefy czasowej i zegara:

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime
nano -w /etc/conf.d/hwclock

-> clock=”local”

11. Konfiguracja pliku make.conf

nano -w /etc/portage/make.conf

Przygotowana gotowa zawartość, jest tutaj: http://pliki.linuxiarz.pl/01-2016/make.conf

12. Nazwa Hosta:

nano -w /etc/conf.d/hostname

-> hostname=”Funtoo”

13. Pobieranie, kompilacja i instalacja kernela czyli chyba najdłuższy moment instalacji – mi zabierał on ponad 90 minut.

echo "sys-kernel/debian-sources binary" >> /etc/portage/package.use
emerge debian-sources

gentoo_ker1

gentoo_ker

14. Instalacja Bootloadera – Grub’a

emerge boot-update
grub-install --no-floppy /dev/sda
boot-update

15. Uruchomienie przy starcie DHCP:

rc-update add dhcpcd default

16. Hasło root’a:

passwd root

17. Instalacja chrony:

emerge chrony
rc-update add chronyd default

18. Wstępna konfiguracja:

echo server time.apple.com > /etc/chrony/chrony.conf
echo maxupdateskew 100 >> /etc/chrony/chrony.conf
echo driftfile /etc/chrony/chrony.drift >> /etc/chrony/chrony.conf
echo keyfile /etc/chrony/chrony.keys >> /etc/chrony/chrony.conf
echo commandkey 1 >> /etc/chrony/chrony.conf
echo dumponexit >> /etc/chrony/chrony.conf
echo dumpdir /var/log/chrony >> /etc/chrony/chrony.conf
echo initstepslew 10 time.apple.com >> /etc/chrony/chrony.conf
echo logdir /var/log/chrony >> /etc/chrony/chrony.conf
echo log measurements statistics tracking >> /etc/chrony/chrony.conf
echo logchange 0.5 >> /etc/chrony/chrony.conf
echo mailonchange lessonunlimited@gmail.com 0.5 >> /etc/chrony/chrony.conf
echo rtcfile /etc/chrony/chrony.rtc >> /etc/chrony/chrony.conf
echo rtconutc >> /etc/chrony/chrony.conf
echo sched_priority 1 >> /etc/chrony/chrony.conf
echo lock_all >> /etc/chrony/chrony.conf
echo rc_need=dhcpcd >> /etc/conf.d/chronyd

19. Aktualizacja i synchronizacja:

emerge --sync
emerge -auDNV world

20. Przydatne aplikacje:

merge metalog
rc-update add metalog default
emerge fcron
rc-update add fcron default
emerge sudo glances mtr traceroute tcptraceroute nmap

21. Dodawanie nowego użytkownika systemu:

useradd -m -g users -G audio,video,cdrom,wheel nazwa_usera
passwd nazwa_usera

Możesz po tym zrestartować maszynę i cieszyć się zainstalowanym systemem.