Migracja z serwera MySQL na MariaDB

MariaDB_Logo_from_SkySQL_Ab

MariaDB – baza danych stworzona przez grupę (głównie) byłych pracowników MySQL , pod przewodnictwem Michaela Wideniusa, współtwórcy MySQL.

Celem głównym projektu jest współpraca ze społecznością wolnego oprogramowania i udostępnianie jej na licencji GPL, w przeciwieństwie do niepewnego statusu licencji MySQL, która zależy teraz od firmy Oracle.

Autorzy MariaDB stawiają sobie również za cel utrzymanie kompatybilności z wcześniejszymi wersjami MySQL.

Kod źródłowy MariaDB bazuje na wcześniejszej wersji MySQL.

Migracja w moim przypadku odbywa się na systemie Debian SID [Jessie]

Dodajemy repozytorium MariaDB:

apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
add-apt-repository 'deb http://mariadb.kisiek.net//repo/10.0/debian sid main'

Instalacja:

apt-get update
apt-get install mariadb-server mariadb-client

W trakcie instalacji konieczne będzie podanie do konta root z bazy MySQL oraz dokonanie wyboru w kwestii zastąpienia plików konfiguracyjnych. Zaleca się wybór nowych plików konfiguracyjnych – jeśli jednak dokonywaliśmy znaczących zmian w konfiguracji MySQL, trzeba mieć to na uwadze.

Osobiście pozostawiłem dotychczasowe pliki, i wszystko działa.

 

Wydanie powyższych  poleceń spowoduje usunięcie bazy od Oracle i spowoduje zainstalowanie MariaDB wraz z wszystkimi zależnościami.

pma