Apache 2.4.9 + problemy z .htaccess i Permalink w WordPress

Dziś borykałem się z niedziałającymi Permalinkami w moim blogu, problem leżał po stronie Apacha, jako że na serwerze mam wersje 2.4.9 rozwiązania problemu do końca nie znalazłem. Zacząłem czytać co po kolei muszę zrobić i jakoś doszedłem do tego co mogło być problemem.

Po 1!:

Dobra konfiguracja Virtual Hosta:

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

i sprawdzamy:

<VirtualHost *:80>
ServerName linuxiarz.pl
DocumentRoot <sciezka>/linuxiarz.pl
<Directory <sciezka>/linuxiarz.pl>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_linuxiarz.pl.log
LogLevel warn
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_.linuxiarz.pl.log combined
</VirtualHost>

A ważna sprawa to:

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all

 

Po 2!:

Dobra zawartość samego pliku .htaccess

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Po 3!: Uruchomienie modułów w Apache:

a2enmod rewrite
a2enmod actions

I na koniec…

/etc/init.d/apache2 restart

U mnie ruszyło 😉