NGINX 1.8.0 + VTS + PageSpeed na Debian 7

n_d7

 

Hej, jak wszyscy to wszyscy 🙂
Na Debianie 7 już opisywałem że można mieć NGINX z VTS i PageSpeedem oraz wieloma innymi modułami tym razem udostępniam moje “repo” czyli zmodyfikowane źródła oraz opis jak samemu takie coś skonstruować.

W skład zestawu wchodzi:

  • Konfiguracje OutOfTheBox
  • GooglePageSpeed 1.9.32.10 / PSOL 1.9.32.6
  • VTS Module -> https://github.com/vozlt/nginx-module-vts
  • redis2-nginx-module ( http://wiki.nginx.org/HttpRedis2Module )

Wymagane pakiety:

apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev nano curl git  autotools-dev debhelper geoip-bin gettext gettext-base html2text intltool-debian libasprintf0c2 libcroco3 libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libgd2-noxpm libgd2-noxpm-dev libgeoip-dev libgeoip1 libgettextpo0 libjpeg8 libjpeg8-dev liblua5.1-0 liblua5.1-0-dev libmhash-dev libmhash2 libpam0g-dev libperl-dev libperl5.14 libpng12-0 libpng12-dev libreadline-dev libreadline6-dev libtinfo-dev libunistring0 libxml2-dev libxslt1-dev libxslt1.1 po-debconf -y

Konfiguracja i kompilacja:

echo "deb-src http://dotdeb.zendev.pl/ wheezy all" >> /etc/apt/sources.list
wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg
apt-key add dotdeb.gpg
katalog="/var/compile" ; mkdir -p $katalog ; cd $katalog
apt-get update; apt-get source nginx
source="/var/compile/nginx-1.8.0"
rm -R $source/debian/modules/ngx_pagespeed
cd $source/debian/modules/ ; wget https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/archive/release-1.9.32.10-beta.zip
unzip release-1.9.32.10-beta.zip
#cd ngx_pagespeed-release-1.9.32.10-beta # pomiń
#wget https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/1.9.32.10.tar.gz # tego nie rób
#tar -xzvf 1.9.32.10.tar.gz 									# tego nie rób - wykona sie samp
git clone git://github.com/vozlt/nginx-module-vts.git $source/debian/modules/nginx-module-vts
git clone  git://github.com/openresty/redis2-nginx-module.git $source/debian/modules/redis2-nginx-module
mv $source/debian/modules/ngx_pagespeed-release-1.9.32.10-beta $source/debian/modules/ngx_pagespeed
rm $source/debian/rules ; wget http://pliki.linuxiarz.pl/10-2015/rules_d7 -O $source/debian/rules 
cd $source ; dpkg-buildpackage -b

Gotowe źródła:
http://repo.linuxiarz.pl

Kompilacja na własnej maszynie gotowych źródeł.

Potrzebne pakiety:

apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev nano curl git  autotools-dev debhelper geoip-bin gettext gettext-base html2text intltool-debian libasprintf0c2 libcroco3 libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libgd2-noxpm libgd2-noxpm-dev libgeoip-dev libgeoip1 libgettextpo0 libjpeg8 libjpeg8-dev liblua5.1-0 liblua5.1-0-dev libmhash-dev libmhash2 libpam0g-dev libperl-dev libperl5.14 libpng12-0 libpng12-dev libreadline-dev libreadline6-dev libtinfo-dev libunistring0 libxml2-dev libxslt1-dev libxslt1.1 po-debconf -y

I Kompilacja:

wget http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.8.0-custom.tar.gz
tar xvf NG*
cd compile/
cd nginx-*
dpkg-buildpackage -b

Instalacja dla obuy przypadków:

cd ..
dpkg -i nginx_1.8.0-2-linuxiarz.pl-debian7_all.deb nginx-common_1.8.0-2-linuxiarz.pl-debian7_all.deb nginx-extras_1.8.0-2-linuxiarz.pl-debian7_amd64.deb
/etc/init.d/nginx start

Kompilacja ze źródeł jak i “moich” plików źródłowych powinna zadziałać na starszych wersjach Ubuntu bazujących na Debianie 7 np. Ubuntu 12.04 LTS

 

GOTOWE PAKIETY:

http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%207/nginx-1.8.0-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-linuxiarz.pl/