linuxiarz.pl

NGINX na Debianie 7 i 8 – Out of the box!

debian-nginx-590x174

Witam ponownie,  idąc za ciosem – poradnik :  serwer WWW nginx w wersji 1.9.4 który po zainstalowaniu…jest GOTOWY!

Skonfigurowany NGINX pod Debiana 7 (v. 1.8.0.) oraz wersja 1.9.4 pod Debiana 8

Wkompilowane podstawowe moduły oraz dodatkowe czyli:

Domyślne ścieżki czyli /nginxstatus czy /vhost_status zabezpieczone są przez plik /etc/nginx/htpasswd (admin:admin)

Przykładowe ścieżki do plików konfiguracyjnych:

echo 'deb http://http.debian.net/debian wheezy-backports main' >> /etc/apt/sources.list
apt-get install libgd2-xpm libgeoip1 libldap-2.4-2 libluajit-5.1 libossp-uuid16 libpcre3 libperl5.14 libfontconfig1 libjpeg8 libpng12-0 libsasl2-2 python python2.7  python-minimal python2.7-minimal  libluajit-5.1 libxml2 libxslt1.1 fontconfig-config ttf-dejavu-core ttf-bitstream-vera ttf-freefont mime-support fonts-freefont-ttf init-system-helpers geoip-database libjpeg8 libpng12-0 libsasl2-2 libsasl2-modules dh-systemd debhelper file dpkg-dev html2text po-debconf gettext intltool-debian libmail-sendmail-perl sendmail -y 

Ewentualne problemy z zależnościami poprawiamy:

apt-get install -f

Paczki:
http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%207/nginx-1.8.0-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian7/

2. Instalacja:

wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%207/nginx-1.8.0-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian7/nginx_1.8.0-1~dotdeb+8.2_all.deb 
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%207/nginx-1.8.0-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian7/nginx-extras_1.8.0-1~dotdeb+8.2_amd64.deb 
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%207/nginx-1.8.0-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian7/nginx-common_1.8.0-1~dotdeb+8.2_all.deb
dpkg --install *.deb
service nginx restart

lub

service nginx start

Debian 8  Jessie

1. Pakiety:

apt-get install fontconfig-config geoip-database libgeoip1 libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common fonts-dejavu-core libfontconfig1 libgd3 libjbig0 liblua5.1-0 libperl5.20 libtiff5 libxpm4 libxslt1.1 libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python python-minimal python2.7 python2.7-minimal libvpx1 -y

Paczki:
http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%208/nginx-1.9.4-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian8/

2. Instalacja:

wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%208/nginx-1.9.4-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian8/nginx_1.9.4-1_all.deb
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%208/nginx-1.9.4-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian8/nginx-common_1.9.4-1_all.deb
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%208/nginx-1.9.4-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian8/nginx-extras_1.9.4-1_amd64.deb
dpkg --install *.deb

Ewentualne problemy z zależnościami poprawiamy:

apt-get install -f
service nginx restart

lub

service nginx start
Exit mobile version