NGINX na Debianie 7 i 8 – Out of the box!

debian-nginx-590x174

Witam ponownie,  idąc za ciosem – poradnik :  serwer WWW nginx w wersji 1.9.4 który po zainstalowaniu…jest GOTOWY!

Skonfigurowany NGINX pod Debiana 7 (v. 1.8.0.) oraz wersja 1.9.4 pod Debiana 8

Wkompilowane podstawowe moduły oraz dodatkowe czyli:

Domyślne ścieżki czyli /nginxstatus czy /vhost_status zabezpieczone są przez plik /etc/nginx/htpasswd (admin:admin)

Przykładowe ścieżki do plików konfiguracyjnych:

   • /etc/nginx/conf.d/default.conf – domyślna konfiguracja
   • /etc/nginx/conf.d/vhost.conf – konfiguracja Virtualnego-osta (domyślnie wszystkie opcje zakomentowane)
   • /etc/nginx/php.conf – konfiguracja PHP (domyślnie skonfigurowane do php5-fpm – komunikacja poprzez socket)
   • /etc/nginx/vts.conf – konfiguracja modułu VTS (vhost_status)
   • /etc/nginx/pagespeed.conf – konfiguracja modułu Pagespeed
   • /etc/nginx/htpasswd – domyślny użytkownik i hasło do sekcji zabezpieczonych (domyślne parametry to admin:admin)
   • /usr/share/nginx/html/ – domyślna ścieżka www

   Debian 7 Wheezy

   1. Pakiety:

   echo 'deb http://http.debian.net/debian wheezy-backports main' >> /etc/apt/sources.list
   apt-get install libgd2-xpm libgeoip1 libldap-2.4-2 libluajit-5.1 libossp-uuid16 libpcre3 libperl5.14 libfontconfig1 libjpeg8 libpng12-0 libsasl2-2 python python2.7 python-minimal python2.7-minimal libluajit-5.1 libxml2 libxslt1.1 fontconfig-config ttf-dejavu-core ttf-bitstream-vera ttf-freefont mime-support fonts-freefont-ttf init-system-helpers geoip-database libjpeg8 libpng12-0 libsasl2-2 libsasl2-modules dh-systemd debhelper file dpkg-dev html2text po-debconf gettext intltool-debian libmail-sendmail-perl sendmail -y 

   Ewentualne problemy z zależnościami poprawiamy:

   apt-get install -f

   Paczki:
   http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%207/nginx-1.8.0-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian7/

   2. Instalacja:

   wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%207/nginx-1.8.0-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian7/nginx_1.8.0-1~dotdeb+8.2_all.deb 
   wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%207/nginx-1.8.0-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian7/nginx-extras_1.8.0-1~dotdeb+8.2_amd64.deb 
   wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%207/nginx-1.8.0-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian7/nginx-common_1.8.0-1~dotdeb+8.2_all.deb
   dpkg --install *.deb
   service nginx restart

   lub

   service nginx start

   Debian 8  Jessie

   1. Pakiety:

   apt-get install fontconfig-config geoip-database libgeoip1 libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common fonts-dejavu-core libfontconfig1 libgd3 libjbig0 liblua5.1-0 libperl5.20 libtiff5 libxpm4 libxslt1.1 libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python python-minimal python2.7 python2.7-minimal libvpx1 -y

   Paczki:
   http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%208/nginx-1.9.4-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian8/

   2. Instalacja:

   wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%208/nginx-1.9.4-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian8/nginx_1.9.4-1_all.deb
   wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%208/nginx-1.9.4-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian8/nginx-common_1.9.4-1_all.deb
   wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Debian%208/nginx-1.9.4-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-Debian8/nginx-extras_1.9.4-1_amd64.deb
   dpkg --install *.deb

   Ewentualne problemy z zależnościami poprawiamy:

   apt-get install -f
   service nginx restart

   lub

   service nginx start