NGINX na UBUNTU 14.04, 15.04 i 15.10 – Out of the box!

u_n

Witam was, dziś nietypowy poradnik ponieważ dostarczam wam serwer WWW nginx w wersji 1.9.3 który po zainstalowaniu…jest GOTOWY!

Dokładnie – skonfigurowany i gotowy do użytku wraz z plikami konfiguracyjnymi instaluje się od razu.

 

Wkompilowane podstawowe moduły oraz dodatkowe czyli:

Domyślne scieżki czyli /nginxstatus czy /vhost_status zabezpieczone są przez plik /etc/nginx/htpasswd (admin:admin)

Przykładowe ścieżki do plików konfiguracyjnych:

   • /etc/nginx/conf.d/default.conf – domyślna konfiguracja
   • /etc/nginx/conf.d/vhost.conf – konfiguracja Virtualnego-osta (domyślnie wszystkie opcje zakomentowane)
   • /etc/nginx/php.conf – konfiguracja PHP (domyślnie skonfigurowane do php5-fpm – komunikacja poprzez socket)
   • /etc/nginx/vts.conf – konfiguracja modułu VTS (vhost_status)
   • /etc/nginx/pagespeed.conf – konfiguracja modułu Pagespeed
   • /etc/nginx/htpasswd – domyślny użytkownik i hasło do sekcji zabezpieczonych (domyślne parametry to admin:admin)
   • /usr/share/nginx/html/ – domyślna ścieżka www

UBUNTU 14.04.03 LTS

1. Pakiety:

sudo apt-get install fontconfig-config fonts-dejavu-core libfontconfig1 libgd3 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblua5.1-0 libtiff5 libxpm4 libxslt1.1 libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python python-minimal python2.7 python2.7-minimal libperl5.18 sendmail -y

Paczki: http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2014.04%20LTS/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu14.04_LTS/

2.Instalacja:

wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2014.04%20LTS/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu14.04_LTS/nginx-common_1.9.3-1ubuntu1_all.deb
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2014.04%20LTS/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu14.04_LTS/nginx_1.9.3-1ubuntu1_all.deb
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2014.04%20LTS/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu14.04_LTS/nginx-extras_1.9.3-1ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg --install *.deb
sudo service nginx restart

UBUNTU 15.04

1. Pakiety:

apt-get install libvpx1 fontconfig-config fonts-dejavu-core libfontconfig1 libgd3 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblua5.1-0 libperl5.20 libtiff5 libxpm4 libxslt1.1 libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python python-minimal python2.7 python2.7-minimal -y

Paczki: http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2015.04/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu15-04/

2.Instalacja:

wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2015.04/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu15-04/nginx-common_1.9.3-1ubuntu1_all.deb
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2015.04/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu15-04/nginx_1.9.3-1ubuntu1_all.deb
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2015.04/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu15-04/nginx-extras_1.9.3-1ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg --install *.deb
sudo service nginx restart

UBUNTU 15.10

1. Pakiety:

sudo apt-get install fontconfig-config fonts-dejavu-core libfontconfig1 libgd3 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblua5.1-0 libperl5.20 libtiff5 libxpm4 libxslt1.1 libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python python-minimal python2.7 python2.7-minimal -y

Paczki: http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2015.04/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu15-04/

2.Instalacja:

wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2015.04/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu15-04/nginx-common_1.9.3-1ubuntu1_all.deb
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2015.04/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu15-04/nginx_1.9.3-1ubuntu1_all.deb
wget http://kompilacje.linuxiarz.pl/Ubuntu%2015.04/nginx-1.9.3-pagespeed-vts-OUT-OF-THE-BOX-ubuntu15-04/nginx-extras_1.9.3-1ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg --install *.deb
sudo service nginx restart

INSTALACJA PHP5-FPM:

sudo apt-get install php5-fpm -y
sudo service php5-fpm start
sudo echo '<?php phpinfo(); ?>' > /usr/share/nginx/html/info.php

Dostępne mam również gotowe paczki pod Debiany, ale to opublikuje jutro.