linuxiarz.pl

Open Game Panel – Panel www gier online

 

 

OGP jest to centrala serwerów gier i nie tylko. Wykorzystuje interfejs WWW (PHP / MySQL), który kontroluje Agenta (Perl Jest on używany do instalacji i zarządzaniem serwerów gier.
Pozwala on użytkownikom do administrowania serwerem gry bez powłoki dostępu. Administratorzy mogą zablokować panel różnych funkcji dla użytkowników

Gry mogą być przypisane do konkretnego priorytetu procesora i na wielu rdzeniach procesora, a poszczególne gry można przerzucać między dostępnymi rdzeniami.

Gry są uruchamiane z poziomu użytkownika do którego jest przypisana. Więc agent zobaczyć, że dany serwer Counter-Strike jest własnością użytkownika “greg”.
Będzie uruchomiać serwer gry jako “greg“. W ten sposób, jeśli greg miały SSH lub dostęp do serwera FTP może edytować config itp … a pliki nadal będa własnością niego.

Instalacje czy szablony serwerów gier można miedzy sobą klonowac czy tworzyć szablony ich instalacji.

W przypadku restartu całego serwera agent oczywiście zajmie sie uruchomieniem wszystkich serwerów gier które działały przed restartem

Panel wspiera obsługę wielu fizycznych serwerów, okreslamy to w zakładce: /home.php?m=server [ Serwery Hosta ]
Open Game Panel Beta
Web based Game server control panel

I. Instalacja niezbednych pakietów

apt-get update; apt-get -y install libxml-parser-perl libpath-class-perl perl-modules screen pure-ftpd rsync sudo e2fsprogs subversion unzip curl

Poradnik pisze przy oparciu o System Debian 7 Wheezy w wersji x64
Koniecznosc zainstalowania architektury 32bitowej:

dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install ia32-libs

Chwile to może potrwać w zleżności od łacza internetowego oraz działania samego serwera.

II. Instalacja Agenta Open Game Panel

cd /var svn co svn://svn.code.sf.net/p/hldstart/svn/trunk/agent/ agent
cd agent

Kolejnym krokiem jest utworzenie użytkownika,
nie zalecam uzywania Agenta OGP na roocie

adduser ogp

Do działanie agenta wymagany jest cpan, instalacja:

cpan
cpan>;
install Archive::Zip cpan>;
quit

Instalacja i konfiguracja Agenta:

chmod 777 install.sh
bash install.sh

Wklejam do pliku, za dużo byłoby tekstu, tak bedzie zdecydowanie wygodniej:

http://pliki.linuxiarz.pl/03-2015/ogp.txt

 

Uruchamiany agenta:

/etc/init.d/ogp_agent start

III. Intalacja Bazy danych i WebUI:
1. Baza MariaDB10

apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
echo "deb http://mariadb.kisiek.net//repo/10.0/debian wheezy main" > /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
apt-get update; apt-get install mariadb-server mariadb-client -y

 

2. Serwer WWW + PHP5 + PHPMyadmin

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 php5-mcryptphp5 php5-gd php5-xmlrpc php5-curl php5-mysql php-pear phpmyadmin -y

Przechodzimy przez instalator, beda zapytania odnośnie haseł, oczywiscie konfigurujemy to zgodnie z naszymi potrzebami.

W phpmyadmin nalezy utworzyc potrzbna baze danuch oraz uzytkownika.
Pokazalem to np. w tym poradniku:

http://linuxiarz.pl/1010/serwer-ts3-z-baza-danych-mariadb-phpmyadmin-na-ubuntu-14-04-lts/

3. Pobieranie i instalacja WebUI:

svn co svn://svn.code.sf.net/p/hldstart/svn/trunk/upload/ ogp
mv ogp /var/www/
chown -R www-data:www-data /var/www/ogp
chmod -R 777 /var/www/ogp

4. Instalacja panelu:

http://adres-ip/ogp/install.php

Sprowadza się to do wpisania odpowiednich danych do bazy danych oraz utworzenie Administratora dla panelu.

Teraz można zalogowac sie do panelu:

http://IP/ogp/home.php?m=server

 

I dodać Serwer Hosta czyli dane do wcześniej skonfigurowwanego Agenta:

 

 

Po zakończonej instalacji skasuj plik install.php z katalogu WebUI panelu;

rm /var/www/ogp/install.php

Przykładowo zainstalowany serwer TS3:

Exit mobile version