Import bazy danych MySQL z konsoli

Możliwe jest importowanie bazy danych bezposrenio z panlu PHP MyAdmin, ale równiez samej konsoli.
Po podłączeniu sie przez SSH do naszego serwera (i wczesniejszym umieszeniu zrzutu bazy w SQL) wydajemy odpowiednie polecenie.

mysql  --[user] -p [baza] < zrzut_bazy.sql
  • –[user] – nazwa użytkownika MySQL
  • –[baza] nazwa bazy danych do której chcesz wgrac zrzut bazy
  • zrzut_bazy.sql – nazwa pliku który jest backupem bazy

np:

mysql  --jan -p blog < wordpress.sql